Obavijest o načinu podnošenja prigovora

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu ugovorenih usluga mogu dostaviti:

•    putem pošte na adresu: ADRIATOURS putnička agencija d.o.o., Frankopanska ulica 9, 10000 Zagreb
•    putem elektronske pošte na adresu: adriatours@zg.t-com.hr
•    u poslovnicu ADRIATOURS putnička agencija d.o.o., Frankopanska ulica 9, 10000 Zagreb

Potvrdu primitka prigovora dostaviti ćemo Vam pisanim putem.

Odgovor na prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu odgovora.